Rada HMP usnesením č. 429 dne 8. 3. 2021 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 (projekty do 200 tis. Kč, PO HMP a nepodpořené projekty).

Usnesení RHMP je ke stažení zde.

 

Zastupitelstvo HMP Usnesením č. 25/17 ze dne 18. 3. 2021 schválilo financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 (projekty nad 200 tis. Kč, MČ HMP).

Usnesení ZHMP je ke stažení zde