Ke konci roku 2004 byla v hlavním městě Praze provedena "Analýza pocitu bezpečí". Dokumenty jsou přílohou tohoto článku.