Srovnávací analýza pocitu bezpečí na území hl. m. Prahy byla provedená v letech 1997, 1999, 2004, 2007 a 2009. Jsou v ní zapracovány pro srovnání veškeré důležité výstupy dosud realizovaných průzkumů.

Srovnávací Analyza pocitu bezpeci.doc