Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 2044 ze dne 29. 8. 2022

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

 

Lhůta pro podání žádosti je od 1. 10. 2022 do 17. 10. 2022.

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205 a 207.

Konzultace po telefonické domluvě.

Ohledně vydání stanoviska koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy se, prosím, obracejte na Mgr. Michalu Hánovou.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Michala Hánová 236 004 185 michala.hanova@praha.eu

 

 

 

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář prosím stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období).

 

Dokumenty ke stažení: