Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 1951 ze dne 30. 8. 2021.

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

 

Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205. Konzultační hodiny v období pro podávání Žádosti po telefonické dohodě: Po - 12.00 hod. - 17.00 hod., St - 8.00 hod. - 18.00 hod.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Michala Hánová 236 004 185 michala.hanova@praha.eu

 

 

 

 

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období). 

 

Dokumenty ke stažení:

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022<br>

Formulář hodnocení Žádosti o poskytnutí dotace

Formulář pro podání Žádosti o dotaci

Stanovisko koordinátora pro prevenci kriminality

Návod na instalaci formátu .zfo

 


Hodnotitelé projektů prevence kriminality:

Petr Syrový, Jana Firstová, Jana Havlíková, Marie Nováková Kovářová, Ondřej Penc, Radka Vetešníková, Terezie Paterová, Milan Fára, Adolf Polák, Martina Zimmermannová, Ondřej Pracný, Zdena Filípková Honsová, Zdena Ošlejšková, Lenka Šafránková, Tereza Vyšatová, Pavla Poláková, Zuzana Fišerová, Veronika Švehlová Bullová, Ludmila Borovková, Pavel Král, Zuzana Nykodýmová, Marika Jelínková, Michala Hánová, Monika Puchelová


Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Rada HMP Usnesením č. 416 dne 7. 3. 2022 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Kompletní materiál Rady HMP je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Dotace PO HMP

Dotace do 200 tis. Kč

Neposkytnuté dotace