Vyhlášení grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro rok 2018

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2050 ze dne 29. 8. 2017 schválila Pravidla pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze.

 


Udělení grantů pro oblast prevence kriminality pro rok 2018

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 637 ze dne 27. 3. 2018 udělení grantů v oblasti prevence kriminality na rok 2018.


Dofinancování grantů prevence kriminality 2018

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1885 ze dne 7. 8. 2018 schválila dofinancování grantů v oblasti prevence kriminality na rok 2018.


Finanční vyhodnocení dotace hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality za rok 2018