Rada hl. m. Prahy usnesením č.  1884 ze dne 7. 8. 2018 schválila Granty hl. m. Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu hl m.  Prahy je od 10. 9. 2018 do 5. 10. 2018 včetně.