Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1712 ze dne 26. 8. 2019 schválila Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Lhůta pro podání žádosti je od 30. září do 14. října 2019 včetně.
Elektronický formulář Žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 ve formátu ZFO  je  ke stažení na následujícím odkazu:
https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=d8f7538f-da06-47a3-ad8d-7283672cfca2

 

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020

 

Stanovisko koordinátora prevence kriminality městské části HMP (pouze pro nové žadatele nebo nové projekty)

 

Návod k instalaci programu Software602 Form Filler

 

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.