Oddělení prevence SOV MHMP - oblast prevence kriminality:

  • organizuje a koordinuje systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 1 - 22,
  • spolupracuje se všemi subjekty v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy,
  • zabezpečuje úkoly a priority vlády ČR,
  • zpracovává koncepční materiály v oblasti prevence kriminality,
  • zpracovává podkladové materiály pro jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů, pro jednání Rady hl. m. Prahy a pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy apod.