Pro lepší orientaci žadatelů ve formuláři (problematika přímých a nepřímých nákladů projektu) došlo ke dni 22.10. k drobné aktualizaci formuláře pro Opatření II. Tímto krokem v žádném případě nedošlo k omezení platnosti formulářů stažených dříve, jsou nadále funkční a žadatelé je mohou pro podání dotace bez problémů uplatňovat.

 

U formulářů pro Opatření 1.2 a III., stažených před 23. 10. 2021, může v některých konkrétních případech docházet k technické chybě (formulář v určitých případech upozorňuje na překročení povoleného limitu). Chybu lze z formuláře velmi snadno odstranit, není nutné formulář stahovat a vyplňovat znovu. V těchto případech se obracejte na Nikolu Konečnou (nikola.konecna@praha.eu, 236 004 197).