Program:

 

08:30 - 09:00 Prezence účastníků

 

09:00 - 09:10 Zahájení semináře

Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

 

09:10 - 10:10 Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Jana Havlíková (MHMP)

 

10.15 – 11.15 – Ochutnávka programu Dobronauti

Iva Černá, Dobronauti s.r.o.

 

přestávka

12:00 - 13:00 Změny v projektech a zpráva o realizaci projektu

Monika Puchelová (MHMP)

 

 

 

 

Přihláška na seminář zde:  https://forms.gle/seHUKY2AkF8Y9MjFA

 

 

Pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka