Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (dále „OPK“) vytvořil v období pandemie onemocnění
koronavirem (COVID-19) platformu pro komunikaci OPK s programy PP financovaných z dotačního
řízení Úřadu vlády ČR. Platforma vznikla za účelem zmapování reakce programů PP na novou situaci,
zjištění zda a jak modifikují svoje programy, a to pro účely naplnění podmínek dotačního řízení ÚV ČR.

Souhrn aktuální praxe

Souhr aktuální praxe II