Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je ZRUŠENO konání semináře k Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021, který se měl konat dne 23.9.2020 Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

Informace ke zpracování Žádosti a konzultace poskytuje Oddělení prevence Odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy na těchto kontaktech:

 

Jméno

E-mail

Telefon

Mgr. Jana Havlíková

jana.havlikova@praha.eu

236 004 168

Ing. Monika Puchelová

monika.puchelova@praha.eu

236 004 164