V souladu s rozhodnutím vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 nepořádat akce s účastí nad 100 osob rušíme  vzdělávací akci pro pedagogy k představení programu Aggression Replacement Training (A.R.T.)  i workshopy, které se měly konat  16. 3. 2020 ve Velké zasedací síni Nové radnice.

Budeme se snažit seminář zajistit v náhradním termínu.

Děkujeme za pochopení,

Oddělení prevence SOV