Galerie školské prevence

Celkový počet: 9
Na stránce:
 • 7. 4. 2021 Informace k provozu škol
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády postupně zveřejňuje  informace k provozu škol a školských zařízení,  Spuštěn byl také samostatný web k testování na covid-19 na portálu EDU.CZ.
 • 1. 4. 2021 Inspirace z jiných krajů
  Děkujeme za sdílení dobré praxe a materiálů k prevenci z ostatních krajů.
 • 29. 3. 2021 Těžká témata ve třídě
 • 29. 3. 2021 Projekty neziskových organizací pro ohrožené děti
 • 24. 3. 2021 Kybernetická bezpečnost
 • 18. 3. 2021 Krizové linky
 • 17. 3. 2021 Online programy primární prevence
  Aktuální situace  spojená s distanční výukou je náročná i pro organizace poskytující na školách preventivní programy. Snaží se školám co nejvíce pomáhat a v krátké době převedly jak vzdělávání pro pedagogy, tak preventivní  programy pro žáky pražských škol na online formu. Patří jim za to velké poděkování. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 521 ze dne 15. 3. 2021 bylo příjemcům dotací v Programu primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 umožněno realizovat plánované bloky prevence realizovat i distanční formou.
 • 17. 3. 2021 Prevence duševního zdraví
  Oblast duševního zdraví a duševních onemocnění se úzce prolíná s některými formami rizikového chování. Současná situace spojená s karanténními opatřeními a distanční výukou způsobuje nárůst úzkostných stavů a psychickou nepohodu nejen u žáků, ale i u pedagogů a rodičů. Dlouhodobý stres může mít výrazný vliv na zdraví dětí.  Proto jsme se rozhodli zveřejnit připravovaný metodický pokyn Psychická krize / duševní onemocnění  ještě před jeho schválením MŠMT.

  Zároveň budeme postupně zveřejňovat další materiály, které jsou zaměřené na metodickou podporu pedagogů v oblasti  duševního zdraví.
 • 17. 3. 2021 Zpětná adaptace žáků ve školách
Celkový počet: 9
Na stránce: