Adaptační program pro žáky

 

 

Webinář pro pedagogy

Až se vrátíme do lavic: řešení rizikových situací a práce s třídním kolektivem po ukončení distanční výuky

Struktura webináře:

1. Úvodní představení lektorů a organizace – Kdo je Prev-Centrum, z.ú., jaké služby nabízíme, kdy se na nás pedagog může obrátit.

2. Představení webináře – O čem webinář pojednává, jakou bude mít délku a strukturu, jak dlouho bude trvat, technické aspekty, výzva k aktivní účasti.

3. Očekávání a obavy z návratu žáků do škol – Prostor pro vyjádření účastníků webináře prostřednictvím platformy Sli.do, kam účastníci své obavy a očekávání budou zapisovat.

4. Co se může dít po návratu žáků do škol – Představení jednotlivých situací, které mohou po návratu žáků do škol nastat a obtíží, s nimiž se žáci mohou potýkat. Pedagogům budou v každém bodě stručnou formou předány informace, jak nastalé situace řešit a kam a na koho se obrátit. V závěru webináře zaslání souboru stručných informačních letáků nápomocných při řešení zmíněných situací

5. Klima třídy a třídnické hodiny – V rámci předchozího bodu budou jmenovány také obtíže v kolektivu, které mohou po návratu žáků do školy nastat. Pedagogům budou předány základní informace o fungování třídního klimatu, aspektech, které jej ovlivňují, dále pak informace o realizaci třídnických hodin a možnostech práce se třídou po návratu žáků do škol. Pedagogové dostanou konkrétní návrhy technik, které mohou využít při práci se třídou.

6. Prostor pro dotazy, sdílení, diskuzi – V závěru webináře bude ponechán prostor pro dotazy pedagogů, vyjádření se k tématu, sdílení vlastních zkušeností a dobré praxe.

7. Závěr – Poděkování, rozloučení, zaslání souboru s informačními letáky do chatu (v případě zájmu o zaslání materiálů e-mailem se účastníci sami ozvou na naši e-mailovou adresu a my jim materiály zašleme).

8. Zpětná vazba na webinář formou Google formuláře

 

Výčet materiálů pro pedagogy:

Netolismus a jeho příznaky

Školní šikana

Jak poznat šikanu

Řešení školní šikany

Řešení kyberšikany z pohledu školy

Přístup k žákovi s podezřením na užívání návykových látek

Návykové látky-doporučené postupy pro školy a školská zařízení

Jak by měla vypadat efektivní primární prevence

Klima třídy a možnosti práce se třídou v rámci třídnické hodiny

 

Webinář pro rodiče

Zpátky do školy: jaké situace mohou nastat a jak si s nimi jako rodič mohu poradit

Cílem webináře je představit rodičům možná rizika plynoucí z návratu dětí do škol po dlouhém období distanční výuky a možnosti práce s těmito riziky a prevence. Možnost sdílení obav, nápadů, inspirace. Zamyšlení nad praktickými řešeními v jednotlivých situacích. Podpora kompetencí rodičů to s dětmi společně zvládnout, umět o nastalých situacích mluvit, případně odkázání na další služby/odborníky, kteří by jim mohli pomoct.

 

Struktura webináře:

1. Přivítání účastníků, představení lektorů

2. Rizika spojená s online výukou

3. Obavy rodičů z návratu dětí do škol

4. Rizika plynoucí z návratu žáků do škol

5. Praktické otázky

6. Prostor pro závěrečnou reflexi, dotazy

 

Výčet materiálů pro rodiče:

Netolismus a jeho příznaky

Netolismus-jak předcházet jeho rozvoji

Jak poznat šikanu-možné signály

 

Kontakt:

Mgr. Ondřej Počarovský

ředitel Prev-Centrum, z. ú.

 

Meziškolská 1120/2

169 00 Praha 6

Tel: 233 355 459

GSM: 775 161 138

www.prevcentrum.cz