KVP sebezkušenostní výcvik

Další skupina Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP VI, se bude otevírat dne 29. 9. 2021. Veškeré informace získáte na samostatných stránkách výcviku:  https://www.vycvikkvp.cz/

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve školství:

  • Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klienta/ dle Carla R. Rogerse.
  • Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
  • Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
  • Jako jediný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
  • Výcviková skupina se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.  

Chcete-li se dozvědět více informací kontaktujte PhDr. Helenu Vrbkovou na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz  

Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/vzdelavani2/