Souhrn platformy primární prevence  při OPK Úřadu vlády ČR

Přerušení školní docházky je pro mnoho dětí velmi náročné. Je proto důležité myslet na to, že také návrat do škol po několikaměsíční izolaci a nedostatku (v některých případech až absenci) vrstevnických vztahů může být velmi náročný. Považujeme za velmi klíčové tuto fázi nepodcenit a věnovat v prvních týdnech a měsících pozornost nejen dohnání učiva, ale zejména znovuobnovení bezpečného klimatu třídy a dynamice vrstevnických vztahů.

Souhrn platformy PP při OPK ÚV ČR