Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2122 ze dne 29. 8. 2022 Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Vyhlášená Opatření:

  1. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a sběr a zpracování dat zaměřené na vztahy, klima a duševní zdraví ve třídách a pedagogických sborech
  2. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami
  3. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školskými zařízeními
  4. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované ve školách a školských zařízeních Žadatelem s certifikací odborné způsobilosti nebo Kladným vyjádřením CSSP ke kvalitě programu

Aktuální informace k mechanismu ověřování kvality programu primární prevence:

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 je zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Více informací najdete ZDE.

Grantový seminář pro žadatele o dotaci:

Grantový seminář se bude konat dne 21. 9. 2022 od 9.00 hod. do 12.00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. Program, vč. způsobu přihlášení, najdete ZDE.

Konzultace k žádostem:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 204/205 (osobní konzultace v období pro podávání žádosti po telefonické či e-mailové dohodě).

E-mailové a telefonické konzultace (vzhledem k vytíženosti tel. linek v období konzultací upřednostňujte e-mailovou komunikaci):

Ing. Monika Puchelová

monika.puchelova@praha.eu

236 004 164

Mgr. Nikola Konečná

nikola.konecna@praha.eu

236 004 197

 

 

Podání žádosti o dotaci:

Lhůta pro podávání žádosti je od 10. 10. do 20. 10. 2022. Elektronický formulář pro podání žádosti je ke stažení na odkazu níže.

Podání žádosti je nutné učinit v elektronické formě (formulář ve formátu zfo s vygenerovaným kódem) a současně fyzické formě (s vygenerovaným kódem, opatřené fyzickým či elektronickým podpisem, poštou, na podatelně, datovou schránkou - vyberte pouze jednu z možností). Podrobné informace k podání žádosti o dotaci jsou uvedeny v bodu F. Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Dokumenty ke stažení:

Metodiku pro podání žádosti o dotaci, tvorbě projektu a vyúčtování dotace najdete ke stažení níže. Věnujte pozornost i přiložené smlouvě a hodnotícímu formuláři, kde najdete další podstatné informace ohledně čerpání dotace a hodnocení projektu.

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Žádost o dotaci pro rok 2023