Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1943 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021:

Metodika Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2021 ve formátu .zfo ke stažení zde.

Návod na instalaci formátu .zfo ke stažení zde.

Letos je poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který si můžete založit po registraci na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

 

Přidělení dotací v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Rada HMP schválila usnesením č. 521 ze dne 15. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a církevním a soukromým školám a NNO (do výše 200 tis. Kč).

Usnesení RHMP č. 521 ze dne 15. 3. 2021

 

Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. Z-9138  ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím městských částí HMP a školským zařízením a NNO (nad výši 200 tis. Kč).

Usnesení ZHMP č. 25/59 ze dne 18. 3. 2021