Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Schválení přidělení grantů usnesením Zastupitelstva č. 16/56  ze dne 16.04.2020  (dotace nad 200 tis. a základní školy zřizované městskými částmi)

Schválení přidělení grantů usnesením Rady hl. m. Prahy č. 577 ze dne 30. 3. 2020 (dotace do 200 tis. a školy zřizované HMP)

 

Na základě usnesení Rady HMP č. 1726 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020.

Metodika programů:Progr<strong><em></em></strong>a<strong></strong>my primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Formulář žádosti pro rok 2020 ke stažení zde:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=57f5161c-fc8a-452c-9143-d0cdcd0e28c8

 


Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, které zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a aktuální epidemiologické situaci a na ní navazujícím karanténním opatřením Vás informujeme, že termín realizace projektů a finanční vypořádání dotací, podaných ve shora uvedeném Programu, se tímto prodlužuje o 4 měsíce oproti původně stanoveným termínům. Dotaci je tedy možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 a uhrazených od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020. Termín pro finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři a vrácení nevyčerpaných prostředků se tímto prodlužuje do 31. 8. 2020.

Dopis příjemcům dotace

Zpráva o realizaci projektu ke stažení zde: https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=fca94cd2-e942-448e-a162-0abb47054acb

 

Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 547 ze dne 1. 4. 2019 schválila financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - právní forma o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení ZHMP č. 6/50 ze dne 25. 4. 2019

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel MČ

 2. Dotace nad 200 tis. Kč.

 

 


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

 

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

 


Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

Finanční vyúčtování dotace za rok 2018

 


Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 636 ze dne 27. 3. 2018 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

 

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - zřizovatel o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/97 ze dne 17. 5. 2018 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 

 

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ: