Mgr. Jana Havlíková

koordinátorka školské prevence

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence

Charvátova 9/145

110 00  Praha 1

Tel.: 236 004 168

Jana.Havlikova@praha.eu