Pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Činnosti poraden se uskutečňují ambulantně na daném pracovišti a návštěvami pracovníků poraden ve školách a školských zařízeních. Poradny spolupracují se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku rizikového chování. Metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách zajišťují metodické vedení školních metodiků prevence v základních a středních školách.

 

Seznam metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v hlavním městě Praze je ke stažení ZDE.