Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027, včetně Akčního plánu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro období 2022 až 2025

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem pro rok 2020

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021

Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020