Pražské centrum primární prevence

 

Certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence rizikového chování

 

OSPOD ÚMČ P1-22

 

Odd. prevence MP HMP

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

Oddělení prevence Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy