Pražské centrum primární prevence

Certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence rizikového chování

OSPOD ÚMČ P1-22

Odd. prevence MP HMP

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Oddělení prevence Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy