Organizace poskytující akreditované specializační studium pro metodiky prevence
Název organizace Název studijního programu Kontakt
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a Všeobecné fakultní  nemocnice v Praze
Specializační studium pro školní metodiky prevence

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

tel: + 420 224 965 101

czv@adiktolog.cz

www.adiktologie.cz

Pedagogická fakulta UK v Praze Školní pedagogicko-psychologické služby - vzdělávací program pro učitele metodiky prevence

M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

tel.: 221900220

www.pedf.cuni.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 Studium k výkonu specializovaných  činností

Informace k roku 2016
Přihláška - rok 2016

PaedDr. Lenka Marušková – koordinátor vzdělávání

tel: 267 997 011

maruskova@ppppraha.cz

www.ppppraha.cz

Prev-Centrum, z.ú. Specializační studium pro školní metodiky prevence

Mgr. Petra Rothbarthová

tel: 242498335, 776619505

prevence@prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz/Kurzy?News=120

Prevalis, z. s. Studium k výkonu specializovaných  činností http://www.prevalis.org/studium
Jules a Jim, z.ú. Specializační studium pro školní metodiky prevence

www.metodikprevence.cz
smp@julesajim.cz

Magdaléna, o. p.s. Specializační studium pro ŠMP

PhDr. Lenka Skácelová
vzdelavani@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu