Na základě usnesení Rady HMP č. 1950 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení grantů – Program adiktologických služeb pro rok 2021.

 

Program adiktologických služeb pro rok 2021

Formuláře žádostí

Žadatelé vyplňují níže uvedené žádosti:

1. odkaz ke stažení formuláře pro jednoleté žádosti (jednoleté projekty, dofinancování víceletých projektů)

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=9c65dd27-208a-43ac-809a-4e41485e1453

2. odkaz ke stažení formuláře pro víceleté žádosti

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=172928c3-c6cc-4cfc-ac0b-29b501ae340b

3. odkaz ke stažení formuláře žádosti pro MČ hl. m. Prahy

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=ccfb62f0-d65c-4688-952b-893e1c23469a