Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 441 ze dne 8. 3. 2021 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021 do 200 tis. Kč.

Usnesení RHMP je ke stažení zde.

 

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 25/58 ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

Usnesení ZHMP je ke stažení zde.


Program adiktologických služeb pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1950 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení grantů – Program adiktologických služeb pro rok 2021.

Formuláře žádostí

Žadatelé vyplňují níže uvedené žádosti:

1. odkaz ke stažení formuláře pro jednoleté žádosti (jednoleté projekty, dofinancování víceletých projektů)

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=9c65dd27-208a-43ac-809a-4e41485e1453

2. odkaz ke stažení formuláře pro víceleté žádosti

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=172928c3-c6cc-4cfc-ac0b-29b501ae340b

3. odkaz ke stažení formuláře žádosti pro MČ hl. m. Prahy

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=ccfb62f0-d65c-4688-952b-893e1c23469a