Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 297 ze dne 21. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 do 200 tis. Kč.

Usnesení RHMP č. 297 je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 34/56  ze dne 24. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

Usnesení ZHMP je ke stažení zde.


Program adiktologických služeb pro rok 2022

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program adiktologických služeb pro rok 2022 usnesením č. 2274 ze dne 20. 9. 2021.

 

Lhůta pro podání Žádosti na rok 2022 je od 22. 10. 2021 do 05. 11. 2021.

 

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 206.

Konzultace v období pro podávání Žádosti budou probíhat po předchozí domluvě.

 

Kontaktní osoby:

Daniel Dárek daniel.darek@praha.eu 236 002 831
Mgr. Kateřina Šindlerová katerina.sindlerova@praha.eu 236 003 156

 

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období).

Zároveň je od roku 2020 poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

Obě možnosti stahování a odeslání formuláře jsou pro tento rok možné.

 

Dokumenty ke stažení budou k dispozici od data zveřejnění Programu do ukončení příjmu žádostí, tj. do 05. 11. 2021 včetně: