Formuláře závěrečných zpráv a vyúčtování

I. program pro školy a školská zařízení

II. program pro organizace

Výsledky výběrového řízení

Přehled podpořených projektů, které byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1955 ze dne 6. 12. 2011

II. kolo dotačního řízení „Zdravé město Praha 2011“

Udělení grantů pro rok 2011 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 458 ze dne 19. 4. 2011

Udělené granty subjektům I. programu určeného pro školy a školská zařízení

Udělené granty subjektům II. programu určeného pro organizace do 200 tisíc Kč

Udělení grantů pro rok 2011 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 6/17 ze dne 28. 4. 2011.

Udělené granty subjektům I. programu určeného pro školy a školská zařízení

Udělené granty subjektům II. programu určeného pro organizace nad 200 tisíc Kč

Udělené granty subjektům II. programu určeného pro organizace - čtyřleté finanční období

Projekty nepodpořené v dotačním řízení „Zdravé město Praha 2011“ - více v tabulce