Formuláře závěrečných zpráv a vyúčtování

I. program pro školy a školská zařízení

 

II. program pro organizace

Závěrečnou zprávu a vyúčtování odevzdávejte v souladu se smlouvou - článek II., odstavec 2, písmeno d): ke dni 31. 12. 2011 provést v rámci účetní závěrky vyúčtování a předložit  jej společně se soupisem faktur, pokladních dokladů a závěrečnou zprávou protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy nejpozději do 31. 1. 2013.

 

Přehled přijatých projektů

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1434 ze dne 27. 9. 2011 schválila pravidla dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky HMP pro rok 2012.

Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky je vyhlašováno v souladu se Strategií protidrogové politiky HMP na období 2008 - 2012 a s Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti protidrogové politiky pro rok 2012 následující programy:

  • I. program pro školy a školská zařízení
  • II. program pro specializované organizace

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

I. program:

II. program:


Výsledky výběrového řízení

  • I. program - pro školy a školská zařízení

Přehled podpořených projektů, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 18/11
ze dne 21. 6. 2012.

Tabulka č. 1 - Zřizovatel MČ

Přehled podpořených projektů, které byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č. 851 ze dne 12. 6. 2012.

Tabulka č. 2 - Zřizovatel HMP

Tabulka č. 3 - Zřizovatel církevní nebo soukromé školy

Přehled nepodpořených projektů v dotačním řízení

Tabulka č. 4 - Nepodpořené projekty

 

  • II. program - pro specializované organizace

Přehled podpořených projektů, které byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č. 479 ze dne 24. 4. 2012
a Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 16/10 ze dne 26. 4. 2012.

Tabulka č. 1 - Specializované organizace

Navýšení účelové neinvestiční dotace:

Rada HMP usnesením č. 1735 ze dne 23. 10. 2012 rozhodla o navýšení finančních prostředků pro vybrané projekty „Zdravé město Praha 2012“.

Tabulka č. 1 - Specializované organizace

Přehled podpořených projektů, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 20/49
ze dne 25. 10. 2012.

Tabulka č. 1 - Specializované organizace