Finanční vyúčtování dotace

II. program pro organizace – závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 2014

 

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace z rozpočtu HMP v roce 2014 za každý jednotlivý projekt odevzdávejte protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy nejpozději do 31. 1. 2015 na přiložených formulářích – 1/ Závěrečná zpráva, 2/ Příloha závěrečné zprávy – všechny projekty organizace, 3/ Vyúčtování. Elektronicky zasílejte na e-mail nina.janyskova@praha.eu a jedenkrát potvrzené v tištěné podobě na adresu uvedenou v pokynech pro vyplnění formulářů. Do předmětu e-mailu uveďte ZZ 2014 název organizace.


Výběrové řízení

Výsledky grantového řízení "Zdravé město Praha 2014" - II. program pro specializované organizace protidrogové politiky

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 472 ze dne 18. 3. 2014 schválila níže uvedené projekty:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/23 ze dne 27. 3. 2014 schválilo níže uvedené projekty:

 

Výsledky grantového řízení "Zdravé město Praha 2014" - I. program pro školy a školská zařízení

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 413 ze dne 11. 3. 2014 schválila níže uvedené projekty:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 schválilo níže uvedené projekty:

Přehled přijatých projektů

 

Vyhlášení grantového řízení

Priority programu I. a programu II. pro rok 2014 jsou uvedeny v metodických pokynech pro předkladatele.

Čtěte pozorně metodické pokyny!!! Metodika a formuláře pro rok 2014 jsou aktualizovány. Více informací ZDE


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Program I. specifická primární prevence pro školy a školská zařízení – prevence rizikového chování dětí a mládeže v rezortu školství

Program II. – granty specifické protidrogové prevence pro specializované organizaceSeminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

dne 23. září 2013 od 8:30 hodin

Více informací ZDE