Více než třicet let se všechny vyspělé státy světa snaží potlačit narůstající drogovou epidemii. Za tu dobu jsme dospěli k celé řadě poznání, která nám pomáhají s tímto fenoménem stále účinněji bojovat. Tím základním je, že drogy jsou problémem komplexním, proto jej nelze řešit izolovaně, ale v kontextu systémových opatření prevence, léčení i zákonné represe.

V Praze budujeme síť zařízení protidrogové prevence a léčebné péče systematicky od počátku 90. let minulého století a to v celé její šíři. Tato síť služeb zahrnuje komplexní spektrum od nízkoprahových kontaktních zařízení, terénních programů, střednědobé i dlouhodobé léčby a následné resocializacie,  včetně primární  prevence užívání návykových látek v oblasti základního a středního školství a místních komunit.

Ústředním motivem protidrogové politiky musí být ochrana občanů před vlivy nezákonného trhu a podpora individuálního rozhodnutí pro život bez drog. Tomu odpovídá i naše strategie a především provádění protidrogové politiky v reálné praxi.

Vzhledem k tomu, že  se problémy související se zneužíváním návykových látek dotýkají více či méně každého z nás, věříme, že nové webové stránky Magistrátu hlavního města Prahy budou sloužit široké veřejnosti k poučení, nalezení aktuálních informací či k řešení vašich případných problémů a stanou se návodem, kde hledat radu a specializovanou odbornou pomoc.

Kontaktní informace

Oddělení prevence SOV
Charvátova 9
110 01 Praha 1

Daniel Dárek
protidrogový koordinátor hl. m. Prahy