Koordinátoři a metodici městských částí

Celkový počet: 2
Na stránce:
  • 10. 3. 2023 Seznam obvodních protidrogových koordinátorů v Praze
    Protidrogoví koordinátoři MČ jsou poradním orgánem protidrogového koordinátora hl. m. Prahy, který je i metodicky řídí. Jsou součástí koordinace a metodické podpory protidrogových preventivních aktivit na území hl. m. Prahy. V jejich kompetenci je realizace protidrogové politiky MČ, propojení preventivních programů s ostatními obvody, kontrola efektivity realizovaných programů a další.
  • 25. 9. 2018 Jednání sekce protidrogových koordinátorů MČ
Celkový počet: 2
Na stránce: