Obvodní protidrogoví koordinátoři MČ jsou poradním orgánem protidrogového koordinátora hl. m. Prahy, který je i metodicky řídí. Jsou součástí koordinace a metodické podpory protidrogových preventivních aktivit na území hl. m. Prahy. V jejich kompetenci je realizace protidrogové politiky MČ, propojení preventivních programů s ostatními obvody, kontrola efektivity realizovaných programů; spolupráce s organizacemi poskytujícími služby na úseku prevence drogových závislostí. /Strategický plán protidrogové politiky hl. m. Prahy/.

PRAHA JMÉNO ADRESA TELEFON E-MAIL
HMP

Mgr. Michala Hánová

Magistrát HMP, Charvátova 145, 110 00 Praha 1 236 00 4185
 
michala.hanova@praha.eu
1 Silvie Pleskanková ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 221 097 215 silvie.pleskankova@praha1.cz
2 Mgr. Terezie Paterová ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39
Praha 2
236 044 143 paterovat@praha2.cz
3 - ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85, Praha 3 - -
4

Bc. Eliška Jetmarová, DiS.

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 261 192 108

eliska.jetmarova@praha4.cz

5 Bc. Iveta Miklasová ÚMČ Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 22
Praha 5 
257 000 472

iveta.miklasova@praha5.cz

6 Mgr. Martina Vymyslická

ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23

160 52 Praha 6

220 189 670 mvymyslicka@praha6.cz
7 Bc. Jaroslav Fiala ÚMČ Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 220 144 240
603 553 524
fialaj@p7.mepnet.cz
8 Bc. Jitka Štajncová ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 222 805 643 Jitka.Stajncova@praha8.cz
9 - ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - -
10 Bc. Jakub Skřivan, DiS. ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Praha 10
267 093 623 jakubs@praha10.cz
11 Mgr. Barbora Vanišová ÚMČ Praha 11 – Jižní  Město, Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 267 902 137 vanisovab@praha11.cz
12 Marie Vašáková ÚMČ Praha 12 - Modřany, Čechtická 758/6
142 00 Praha 12
241 470 944; 602 666 027 vasakova.marie@praha12.cz
13 Bc. Veronika Hájková ÚMČ Praha 13 - Stodůlky, Sluneční  nám. 2580/13,158 00 Praha 5 235 011 452

HajkovaV@Praha13.cz

14 Bc. Veronika Havlíčková ÚMČ Praha 14 – Černý Most, Bratří Venclíků 1072,198 21 Praha 9 281 005 450 veronika.havlickova@praha14.cz
15 MUDr. Lenka Venzarová ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 281 003 525 venzaroval@p15.mepnet.cz
16 Bc. Iveta Krejčí ÚMČ Praha 16 - Radotín, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5 234 128 102 iveta.krejci@praha16.eu
17 Ing. Naděžda Balázsová ÚMČ Praha 17 - Řepy, Makovského 1141, 163 00 Praha 6 234 683 268 balazsovan@repy.mepnet.cz
18 Mgr. Radka Herot Nedomlelová ÚMČ Praha 18 -  Letňany, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 284 028 157 radka.herotnedomlelova@letnany.cz
19 Mgr. Martin Hrubčík, MBA ÚMČ Praha 19 - Kbely, Semilská 43/1, 197 04  Praha 9 284 080 831 hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 
20 Radka Tadičová, DiS. ÚMČ Praha 20 - H. Počernice, Jívanská 647,
193 00 Praha 9
271 071 646; 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
21 Bc. David Trachta ÚMČ Praha 21 - Újezd n. Lesy, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9

281 012 922

david.trachta@praha21.cz

22 Pavlína Harantová ÚMČ Praha 22 - Uhříněves, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 10 271 071 806 pavlina.harantova@praha22.cz
Suchdol Ing. Věra Štěpánková Suchdolské nám. 734,165 00,Praha 6 721 681 681 v.stepankova@praha-suchdol.cz