logo PCPPwww.prevence-praha.cz - Informační portál Pražského centra primární prevence, který je určen nejen odborné veřejnosti, ale především pedagogům, preventistům a rodičům dětí, žáků a studentů.

Školství

Děti a mládež

Primární prevence

Alkohol

Kouření

Drogy

HIV, AIDS

Internet

Šikana

Kriminalita

Domácí násilí

Rasismus, cizinci

Sekty

Poruchy příjmu potravy

Práva

Krizová pomoc

V případě aktualizací, či jiných změn, se obracejte na Mgr. Ninu Janyškovou, Vedoucí Krajského oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP

  • Tel.:  +420 23600 2831
  • Mob.:+420 603 560 862
  • Kancelář č.: 207,
  • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Charvátova 145, 110 00  Praha 1
  • www.praha.eu