Ve spolupráci s protidrogovými koordinátory MČ jsme pro Vás připravili následující přehled AT poraden a ordinací v HMP.

Přehled AT poraden a ordinací v HMP

V případě aktualizací, či jiných změn, se obracejte na Bc. Petru Havlíkovou, Krajskou protidrogovou koordinátorku HMP: