Usnesením Vlády ČR č. 340 ze dne 10. 5. 2010 byla schválena Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2010-2018, která je klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání drog.

Celé znění dokumentu najdete zde