Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
178/2023 o vydání změny Z 3809/30 3/9 ze dne 27.4.2023 bude doplněno
177/2023 o vydání změny Z 3139/12  3/8 ze dne 27.4.2023 bude doplněno
176/2022 o vydání změny Z 3126/12  39/49 ze dne 8.9.2022  01.12.2022
175/2022 o vydání změny Z 3239/15  39/47 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
174/2022 o vydání změny Z 3267/17 39/42 dne 8.9.2022 01.12.2022
173/2022 o vydání změn Z 3528/28 a Z 3529/28  39/39 dne 8.9.2022 01.12.2022
172/2022 o vydání změny vlny 04 úprav  – U 1113 39/35 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
171/2022 o vydání změn vlny 25 39/34 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
170/2022 o vydání změny Z 3419/24 39/33 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
169/2022 o vydání změny vlny 04 úprav – U 1334 39/30 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022

Další změny