Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
67/2020 o vydání změny U 1261/01 vlny 01 úprav 16/7 ze dne 16.4.2020 po naplnění § 55c SZ – bude doplněno
66/2019 o vydání změn vlny 01 úprav 12/9 ze dne 12.12.2019 7.3.2020
65/2019 o vydání změny Z 3222/00 12/7 ze dne 12.12.2019 7.3.2020
64/2019 o vydání změny Z 1830/07 10/14 ze dne 17.10.2019

27.1.2020

63/2019 o vydání změny Z 1411/07 10/13 ze dne 17.10.2019

27.1.2020

Další změny