Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
81/2020 o vydání změny U 1311/03 vlny 03 úprav 20/11 ze dne 15.10.2020 bude doplněno
80/2020 o vydání změny vlny 07 úprav – U 1371/07 20/10 ze dne 15. 10. 2020 bude doplněno
79/2020 o vydání změn vlny 14 20/7 ze dne 15. 10. 2020 bude doplněno
78/2020 o vydání změn vlny 19 (1. část) 20/6 ze dne 15. 10. 2020  bude doplněno
77/2020 o vydání změn vlny 03 úprav 19/16 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
76/2020 o vydání změn vlny IV CVZ 19/15 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
75/2020 o vydání změn vlny 01 úprav 19/14 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
74/2020 o vydání změn vlny 01 úprav 19/13 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno

Další změny