Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
77/2020 o vydání změn vlny 03 úprav 19/16 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
76/2020 o vydání změn vlny IV CVZ 19/15 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
75/2020 o vydání změn vlny 01 úprav 19/14 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
74/2020 o vydání změn vlny 01 úprav 19/13 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
73/2020 o vydání změny Z 2854/00 vlny V CVZ 19/12 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
72/2020 o vydání změny Z 2781/00 vlny IV CVZ 19/11 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno
71/2020 o vydání změn vlny 05 úprav 19/10 ze dne 10. 9. 2020 bude doplněno

Další změny