Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
88/2020 o vydání změn vlny 19 22/9 ze dne 17. 12. 2020 bude doplněno
87/2020 o vydání změn Z 3148 a Z 3183 vlny 12 22/8 ze dne 17. 12. 2020 bude doplněno
86/2020 o vydání změny Z 3164 vlny 12 22/7 ze dne 17. 12. 2020 bude doplněno
84/2020 o vydání změny vlny 06 úprav – U 1361/06 22/5 ze dne 17. 12. 2020 bude doplněno
85/2020 o vydání změn vlny 09 úprav 22/6 ze dne 17. 12. 2020 bude doplněno
83/2020 o vydání změn vlny IV CVZ 21/9 ze dne 12. 11. 2020 bude doplněno
82/2020 o vydání změny vlny IV CVZ 21/7 ze dne 12. 11. 2020 bude doplněno
81/2020 o vydání změny U 1311/03 vlny 03 úprav 20/11 ze dne 15.10.2020 bude doplněno
80/2020 o vydání změny vlny 07 úprav – U 1371/07 20/10 ze dne 15. 10. 2020 bude doplněno
79/2020 o vydání změn vlny 14 20/7 ze dne 15. 10. 2020 bude doplněno

Další změny