Odbor územního rozvoje (Portál hlavního města Prahy)

Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
113/2021 o vydání změny Z 3157/12  29/15 ze dne 9.9.2021 bude doplněno
112/2021 o vydání změny Z 3147/12  29/14 ze dne 9.9.2021 bude doplněno
111/2021 o vydání změny Z 2795/00 29/13 ze dne 9.9.2021 bude doplněno
110/2021 o vydání změny vlny 05 úprav – U 1352/05 29/12 ze dne 9. 9. 2021  bude doplněno
109/2021 o vydání změn vlny 12 28/19 ze dne 17.6.2021  bude doplněno
108/2021 o vydání změny Z 3366/19 28/18 ze dne 17. 6. 2021  bude doplněno
107/2021 o vydání změn vlny 22 27/11 ze dne 27.5.2021  bude doplněno
106/2021 o vydání změn vlny 12  27/10 ze dne 27.5.2021  bude doplněno
105/2021 o vydání změny Z 3175/12  27/9 ze dne 27.5.2021 bude doplněno
104/2021 o vydání změny Z 3158/12  27/8 ze dne 27.5.2021 bude doplněno
102/2021 o vydání změny Z 2440/00  26/6 ze dne 22.4.2021  bude doplněno

Další změny