Odbor územního rozvoje (Portál hlavního města Prahy)

Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
122/2021 o vydání změn vlny 06 úprav 31/3 ze dne 11. 11. 2021  bude doplněno
120/2021 o vydání změn vlny 24 30/13 ze dne 14.10.2021 bude doplněno
119/2021 o vydání změn vlny 09 (1. část) 30/12 ze dne 14. 10. 2021  bude doplněno
118/2021 o vydání změny Z 3354/19  30/11 ze dne 14. 10. 2021  bude doplněno
117/2021 o vydání změn vlny 17 - Z 3268/17 a Z 3276/17 30/10 ze dne 14.10.2021 bude doplněno
115/2021 o vydání změn vlny 11 29/17 ze dne 9. 9. 2021 02.12.2021

Další změny

o vydání změn vlny 09 (1. část)