Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
176/2022 o vydání změny Z 3126/12  39/49 ze dne 8.9.2022  bude doplněno
175/2022 o vydání změny Z 3239/15  39/47 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
174/2022 o vydání změny Z 3267/17 39/42 dne 8.9.2022 bude doplněno
173/2022 o vydání změn Z 3528/28 a Z 3529/28  39/39 dne 8.9.2022 bude doplněno
172/2022 o vydání změny vlny 04 úprav  – U 1113 39/35 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
171/2022 o vydání změn vlny 25 39/34 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
170/2022 o vydání změny Z 3419/24 39/33 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
169/2022 o vydání změny vlny 04 úprav – U 1334 39/30 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
168/2022 o vydání změn vlny 16  39/29 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
167/2022 o vydání změny Z 3198/14 39/28 ze dne 8. 9. 2022  bude doplněno
166/2022 o vydání změny Z 3503/26 39/27 ze dne 8. 9. 2022  bude doplněno
165/2022 o vydání změn 3784/29 a 3785/29   39/25 ze dne 8. 9. 2022  bude doplněno
164/2022 o vydání změny Z 3367/19 39/24 ze dne 8. 9. 2022  bude doplněno
163/2022 o vydání změny Z 3431/00 39/23 ze dne 8. 9. 2022  bude doplněno
162/2022 o vydání změn vlny 24 39/21 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
161/2022 o vydání změny Z 3418/24 39/20 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno
160/2022 o vydání změn vlny 04 úprav 39/18 ze dne 8. 9. 2022 bude doplněno

Další změny