Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
70/2020 o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn 18/45 ze dne 2. 7. 2020 po naplnění § 55c SZ – bude doplněno
69/2020 o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn 18/42 ze dne 2. 7. 2020 po naplnění § 55c SZ – bude doplněno
68/2020 o vydání změn vlny 07 úprav – U 1363/07, U 1364/07, U 1369/07, U 1370/07 18/41 ze dne 2. 7. 2020 po naplnění § 55c SZ – bude doplněno
67/2020 o vydání změny U 1261/01 vlny 01 úprav 16/7 ze dne 16.4.2020 po naplnění § 55c SZ – bude doplněno
66/2019 o vydání změn vlny 01 úprav 12/9 ze dne 12.12.2019 7.3.2020

Další změny