Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
202/2024 o vydání změny Z 3328/19 12/4 ze dne 21. 3. 2024 bude doplněno
201/2024 o vydání změny Z 3248/15 12/3 ze dne 21. 3. 2024 bude doplněno
200/2024 o vydání změny Z 3027/09 10/8 ze dne 25. 1. 2024 bude doplněno
199/2024 o vydání změny Z 3798/30 10/6 ze dne 25. 1. 2024 bude doplněno
198/2023 o vydání změny Z 3220/14 9/15 ze dne 14. 12. 2023 14.2.2024
197/2023 o vydání změny Z 3441/25 9/12 ze dne 14.12.2023  14.2.2024
196/2023 o vydání změny Z 3094/10 8/10 ze dne 16.11.2023 14.2.2024
195/2023 o vydání změn vlny 15 8/6 ze dne 16. 11. 2023 14.2.2024
194/2023 o vydání změny Z 3212/17 7/22 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024
193/2023 o vydání změny Z 3498/26 7/21 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024
192/2023 o vydání změny Z 3252/15 7/20 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024

Další změny