Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
101/2021 o vydání změny Z 3131/12   25/14 ze dne 18.3.2021 bude doplněno
100/2021 o vydání změny Z 3264/16  

25/13 ze dne 18. 3. 2021

bude doplněno
99/2021 o vydání změny Z 2838/00   25/12 ze dne 18. 3. 2021 bude doplněno
98/2021 o vydání změn vlny 19 25/10 ze dne 18. 3. 2021 bude doplněno
97/2021 o vydání změn vlny 03 úprav 25/8 ze dne 18.3.2021 bude doplněno
96/2021 o vydání změn vlny 02 úprav 25/7 ze dne 18.3.2021 bude doplněno
95/2021 o vydání změny Z 3195/14 vlny 14 24/8 ze dne 18. 2. 2021 bude doplněno
94/2021 o vydání změn vlny 19 - Z 3351/19 a Z 3362/19 24/7 ze dne 18. 2. 2021 bude doplněno

Další změny