Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
107/2021 o vydání změn vlny 22 27/11 ze dne 27.5.2021  bude doplněno
106/2021 o vydání změn vlny 12  27/10 ze dne 27.5.2021  bude doplněno
105/2021 o vydání změny Z 3175/12  27/9 ze dne 27.5.2021 bude doplněno
104/2021 o vydání změny Z 3158/12  27/8 ze dne 27.5.2021 bude doplněno
102/2021 o vydání změny Z 2440/00  26/6 ze dne 22.4.2021  bude doplněno
101/2021 o vydání změny Z 3131/12   25/14 ze dne 18.3.2021 28.5.2021
100/2021 o vydání změny Z 3264/16  

25/13 ze dne 18. 3. 2021

28.5.2021

Další změny