Zrušené stavební uzávěry:

  • Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ao 8/2011 – 69 ze dne 21. 2. 2012 bylo zrušeno velké rozvojové území Letňany – Kbely.
  • Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Ao 9/2011 – 191 ze dne 23. 10. 2013 byla zrušena stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy vydaná dne 23. 4. 1997 pod zn. 123033/97 OUR/DI/Ex. Hlavní město Praha v současnosti pracuje na vyhlášení nové stavební uzávěry pro vybrané komunikační stavby

Seznam stavebních uzávěr pro velká rozvojová území (VRÚ) a jejich změny:

(vyhláška č.33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy)

VRÚ Bohdalec – Slatiny

 

VRÚ Radlická radiála

- zrušeno na základě změny územního plánu č. Z 0759 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/16 dne 20. 10. 2005, respektive nařízením Rady HM č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21. 3. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Vysokoškolský areál Jinonice

-  vymezeno na místě zrušeného VRÚ Radlická radiála na základě změny územního plánu č. Z 0759 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/16 dne 20. 10. 2005, respektive nařízením Rady HMP č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21. 3. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Strahov

 

VRÚ Letiště Ruzyně – Drnovská

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0638 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 29/15 ze dne 23. 6. 2005, respektive nařízením Rady HMP č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy ze dne 15. 11. 2005, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Dejvice – kasárna, ulice Gen. Píky

 

VRÚ Holešovice

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0678 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/16 ze dne 20. 10. 2005, respektive nařízením Rady HMP č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21. 3. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Maniny – Dolní Libeň – Invalidovna

- zrušeno na základě změny územního plánu č. Z 0720 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/20 ze dne 25. 11. 2004, respektive nařízením Rady HMP č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy ze dne 15. 11. 2005, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Pelc - Tyrolka

 

VRÚ Vysočany

- zrušeno na základě změny územního plánu č. Z 0740 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/16 dne 20. 10. 2005, respektive nařízením Rady HMP č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21. 3. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Letňany – Kbely

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0637 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 39/1 ze dne 29. 6. 2006, respektive nařízením Rady HMP č. 21/2006 Sb. hl. m. Prahy ze dne 12. 12. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

-  zrušeno na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ao 8/2011 – 69 ze dne 21. 2. 2012

VRÚ Štěrboholy  - Malešice

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0398 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 11/13 ze dne 30. 10. 2003, respektive nařízením Rady HMP č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy ze dne 2. 3. 2004, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Dolní Počernice – Běchovice

 

VRÚ Štěrboholy – Dubeč – Dolní Měcholupy

-  zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0290 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 11/13 ze dne 30. 10. 2003, respektive nařízením Rady HMP č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy ze dne 2. 3. 2004, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy,

-  zmenšeno změnami územního plánu č. Z 0764, Z 0815 a Z 0817 schválenými usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/16 ze dne 20. 10. 2005, respektive nařízením Rady hl. m. Prahy č. 3/2006 ze dne 21. 3. 2006, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

-  zmenšeno změnou územního plánu č. Z 1020 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 20/70 ze dne 30. 10. 2008

VRÚ Radotín – Lahovice – Zbraslav

- rozšířeno na základě změny územního plánu č. Z 0720 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/20 ze dne 25. 11. 2004, respektive nařízením Rady HMP č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy ze dne 15. 11. 2005, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

VRÚ Smíchov jih

- vymezeno na základě změny územního plánu č. Z 0175 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 47/7 dne 3. 10. 2002, respektive nařízením Rady HMP č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy ze dne 8. 10. 2002, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

-  zmenšeno změnou územního plánu č. Z 0173 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 11/13 ze dne 30. 10. 2003, respektive nařízením Rady HMP č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy ze dne 2. 3. 2004, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

- bylo zmenšeno změnou územního plánu č. Z 2710 schválenou usnesením Zastupitelstva HMP č. 39/5 ze dne 29. 5. 2014

VRÚ Trója

- vymezeno na základě změny územního plánu č. Z 0720 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/20 ze dne 25. 11. 2004, respektive nařízením Rady HMP č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy ze dne 15. 11. 2005, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 2755 schválenou usneseními Zastupitelstva HMP č. 20/41 a 20/42 ze dne 25. 10. 2012

VRÚ Bubeneč

- vymezeno na základě změny územního plánu č. Z 0720 schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/20 ze dne 25. 11. 2004, respektive nařízením Rady HMP č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy ze dne 15. 11. 2005, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

- zmenšeno změnou územního plánu č. Z 1766 schválenou usneseními Zastupitelstva HMP č. 12/11 ze dne 15. 12. 2011