Následující části návrhu jsou ke stažení ve formátu ZIP:

Závazná část MPP (výrok)

Odůvodnění MPP 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území