Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního rozvoje MHMP:

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 851 
e-mail uzrsek@praha.eu

 

Formuláře pro podání podnětu na změnu ÚP:

Podněty na změny a úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy