Přehled změn

Změna č. 1 RP Anenská
Návrh
  • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 72 Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/27 ze dne 28.4.2022
Návrh - veřejné projednání