V současné době neprobíhá žádné doručování změny územního plánu a úplného znění územního plánu po této změně dle § 55 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.