Pro aktuální informace o územních studiích v konkrétních lokalitách kontaktujte Oddělení pořizování dílčích dokumentací.

Informace o jednotlivých územních studiích lze dohledat také v Evidenci územně plánovací činnosti obcí v systému iLAS.

 

Přehledová mapa územních studií na území hl. m. Prahy