Pro aktuální informace o územních studiích v konkrétních lokalitách kontaktujte Oddělení územně plánovacích podkladů.

Informace o jednotlivých územních studiích lze dohledat také v Evidenci územně plánovací činnosti obcí v systému iLAS.

Přehledová mapa

Zobrazení přehledové mapy na celou obrazovku