Zpět na úvodní stránku územních studií

Dokončené územní studie lze stáhnout z níže uvedených záložek, případně do nich lze nahlížet u pořizovatele, tj. odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení územně plánovacích podkladů.

SCHVÁLENÉ

pořizovatelem k dalšímu využití

ÚS sloužící jako podklad pro rozhodování v území:

ÚS Praha – Satalice (pro rozhodování v území)
ÚS lokality Na Hutích, Praha – Kyje (pro rozhodování v území)
ÚS Opatov – Na Jelenách (pro rozhodování v území)
ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (pro rozhodování v území a ve vymezených částech území pro změnu ÚPD)
ÚS Nové Dvory (pro rozhodování v území a ve vymezených částech území pro změnu ÚPD)
ÚS Sídliště Ďáblice (pro rozhodování v území)
ÚS Kolovraty – severovýchod (pro rozhodování v území)
ÚS Nebušice – západ (pro rozhodování v území)

 

 

ÚS sloužící jako podklad pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy:

ÚS Komořany (pro změnu ÚPD)
ÚS Okolí stanice metra Roztyly (pro změnu ÚPD)
ÚS Průmyslové zóny Štěrboholy (pro změnu ÚPD)
ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice (pro změnu ÚPD)
ÚS Holešovice Bubny – Zátory (pro změnu ÚPD)
ÚS Starý Suchdol (pro změnu ÚPD)
ÚS Michle (pro změnu ÚPD)

 

ÚS sloužící jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci (Metropolitní plán):

ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky (studie sloužící jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci)
ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Západní Město (studie sloužící jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci)

 

ÚS pořízené před rokem 2010:

ÚS Březiněves
ÚS Hradčanská – Špejchar
ÚS Petrovice

OSTATNÍ

Neschválené pořizovatelem k dalšímu využití

ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha