Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS Šárecké údolí, Tichá – Horní – Dolní Šárka
Zadání

Proces zpracování

  • aktuálně probíhá zpracování návrhu územní studie. Více informací na webu https://sarudoli.axiohm.cz/
  • aktuální informace o zpracování územní studie naleznete zde
ÚS Palmovka
Zadání
Návrh – zveřejnění
ÚS Nebušice – západ
Zadání
Návrh –zveřejnění
ÚS Horní Počernice - východ
Zadání
Návrh – zveřejnění
ÚS Kolovraty - severovýchod
Zadání
Návrh – zveřejnění

 

ÚS Památkové rezervace v hl. m. Praze
Zadání
Proces zpracování
  • výstup z prvního veřejného jednání (02/2022): prezentace analytické části ÚS
  • podklady pro druhé veřejné jednání (05/2022): pracovní návrh studie
  • podklady pro třetí veřejné jednání (11/2022): pracovní návrh dokončené studie
    Připomínky ke kompletnímu projednávanému návrhu územní studie je možné zasílat do 31. 1. 2023 na adresu pořizovatele, a to dle požadavků zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zejména dle odst. 2, § 37, který upravuje obsah podání.
  • výstupy z veřejného jednání 6. 12.: prezentacevideo záznam
ÚS VRÚ Letňany – Kbely