Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha
Zadání
Návrh - zveřejnění
  • Návrh k "projednání":
    ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje
  • Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, dne 26.3.2019.
  • Veřejná vyhláška - oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje v Praze, připomínky k návrhu je možno podávat do termínu 30.4.2019
ÚS Okolí stanice metra Roztyly
Zadání
Návrh - zveřejnění
ÚS Sídliště Ďáblice
Zadání
Proces zpracování Informace o průběhu zpracování územní studie a zapojení veřejnosti naleznete na http://www.iprpraha.cz/sidlistedablice
ÚS Holešovice Bubny - Zátory
Zadání
Návrh - zveřejnění
ÚS Šárecké údolí, Tichá - Horní - Dolní Šárka
ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice
Zadání
Proces zpracování

V rámci analytické části proběhlo dne 18. 11. 2018 setkání s veřejností nad mapou a urbanistická vycházka.

Na jaře a v létě 2019 probíhalo interní připomínkování a kontrola návrhu ze strany zadavatele/pořizovatele (ve spolupráci s MČ Praha - Libuš a IPR Praha) a následná úprava územní studie.

Návrh - zveřejnění
ÚS Průmyslové zóny Štěrboholy
Zadání
Návrh - zveřejnění
ÚS Michle
Zadání
Návrh - zveřejnění
ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš
Zadání
Proces zpracování

Bližší informace k pořizované územní studii naleznete na http://www.iprpraha.cz/libus

V rámci analytické části proběhlo dne 31. 3. 2019 setkání s veřejností nad mapou a urbanistická vycházka.

V rámci návrhové části proběhla dne 13. 6. 2019 dvě plánovací setkání (konzultace návrhu základní koncepce návrhu) s veřejností.

Během léta 2019 probíhalo interní připomínkování a kontrola návrhu územní studie (před projednáním návrhu s veřejností a orgány dotčenými v navazujících řízeních).

Návrh - zveřejnění
ÚS Starý Suchdol
Zadání
Návrh - zveřejnění
ÚS Palmovka
Zadání
Proces zpracování