Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha
Zadání
Návrh – zveřejnění
ÚS Sídliště Ďáblice
Zadání
Proces zpracování
  • informace o průběhu zpracování územní studie a zapojení veřejnosti naleznete na iprpraha.cz/sidliste-dablice
  • aktuální informace o procesu pořízení a zpracování územní studie naleznete zde
Návrh – zveřejnění
ÚS Šárecké údolí, Tichá – Horní – Dolní Šárka
Zadání

Proces zpracování

  • aktuálně probíhá zpracování návrhu územní studie. Více informací na webu https://sarudoli.axiohm.cz/
  • aktuální informace o zpracování územní studie naleznete zde
ÚS Palmovka
Zadání
Návrh – zveřejnění
ÚS Nebušice – západ
Zadání
Návrh –zveřejnění
ÚS Horní Počernice - východ
ÚS Kolovraty - severovýchod
Zadání
Návrh – zveřejnění

 

ÚS Památkové rezervace v hl. m. Praze
Zadání
Proces zpracování
ÚS VRÚ Letňany – Kbely