Platné znění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění všech vydaných aktualizací - účinné od 28.07.2022

Do dokumentace je možné nahlížet v úředních hodinách na adrese:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

 

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
144/2022 o vydání Aktualizace č. 11 ZÚR HMP 36/21 ze dne 28. 4. 2022  28.07.2022
121/2021 o vydání Aktualizace č. 6 ZÚR HMP 30/14 ze dne 14. 10. 2021  27.12.2021
116/2021 o vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP 29/18 ze dne 9. 9. 2021  27.12.2021
103/2021 o vydání Aktualizace č. 9 ZÚR HMP 27/6 ze dne 27. 5. 2021 17.08.2021
60/2019 o vydání Aktualizace č. 3 ZÚR HMP 5/8 ze dne 21. 3. 2019 29.05.2019
58/2018 o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR HMP 39/119 ze dne 6.9.2018

23.10.2018

52/2018 o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR HMP 38/68 ze dne 14.6.2018 04.07.2018
43/2014 o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR HMP 41/1 ze dne 11.9.2014 01.10.2014
08/2009 o vydání ZÚR HMP 32/59 ze dne 17.12.2009 06.01.2010