Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP :

adresa Jungmannova 29,  Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 852
e-mail uzrsek@praha.eu

Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) :

adresa Vyšehradská  57,  Praha 2, 128 00  
telefon 236 001 111 
e-mail podatelna@ipr.praha.eu

Přehled

6. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
7. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

9. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

10. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 13/17 ze dne 23. 1. 2020 pořízení Aktualizace č. 10 ZÚR hl. m. Prahy na základě návrhu oprávněného investora – SŽDC, státní organizace, týkající se dopravní infrastruktury (úprava trasy vysokorychlostní trati Praha – Brno – Běchovice).

5. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 

11. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 20/20 ze dne 15. 10. 2020 pořízení Aktualizace č. 11 ZÚR hl. m. Prahy na návrh Hl. m. Prahy, týkající se vytvoření optimálních podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory dle současného stavu poznání území

 

Aktuálně doručované ZÚR - § 42c stavebního zákona

V současnosti probíhá doručování podle § 42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.