Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP :

adresa Jungmannova 29,  Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 852
e-mail uzrsek@praha.eu

Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) :

adresa Vyšehradská  57,  Praha 2, 128 00  
telefon 236 001 111 
e-mail podatelna@ipr.praha.eu

Přehled

5. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 
 

10. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

13. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 

Aktuálně doručované ZÚR - § 42 odst. 10 stavebního zákona

V současnosti neprobíhá doručování podle § 42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.