Přehled

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

 

Související odkazy k Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy:

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 9 Ao 4/2011-77 ze dne 8. září 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Městského soudu v Praze 10A 6/2013 - 103-108 ze dne 22. dubna 2013 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 

1. Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

ZHMP schválilo Zprávu o uplatňování ZUR hl.m.Prahy usnesením č. 10/77  dne 4.11.2011.

 

Související odkazy k Aktualizaci č. 1 ZÚR hl. m. Prahy

MÚK Beranka:           

 • Rozsudek Městského soudu v Praze  9A 40/2015 – 145
  Návrh na zrušení opatření obecné povahy, č. 43/2014 – aktualizace č. 1, zásad územního rozvoje hl. m. Prahy se ZAMÍTÁ.

 • Rozsudek nejvyššího správního soudu – 6 As 174/2015 -72
  Kasační stížnost byla zamítnuta

Letiště Václava Havla Praha:

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 9A 208/2015 – 292
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1, se ZAMÍTÁ.   

 • Byla podána kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto.

 • Dále byl podán k Městskému soudu v Praze návrh na opětovné zrušení OOP ve výše uvedené věci, pod jednacím číslem 9A 171/2017 - 21.

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 9A 171/2017 – 139
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1, se ZAMÍTÁ.

Silniční okruh kolem Prahy:

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 10A 159/2015 -222
  Návrh na zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, se ZAMÍTÁ

 • Rozsudek nejvyššího správního soudu – 5 As 49/2016 - 198
  Kasační stížnost byla zamítnuta

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 10A 170/2017 – 109-135
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1 se ZAMÍTÁ
2. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 

3. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
4. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 

6. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
7. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 • Veřejné projednání a vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy od 2. 10. 2020 do 10. 11. 2020.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 3. 11. 2020 od 11.00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/462327360/d70ca49bc3
 • Aktualizace č. 7 ZÚR hl. m. Prahy byla vydána opatřením obecné povahy č. 116/2021 usnesením č. 29/18 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 2021  
9. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

11. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy